budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wg definicji zawartej w prawie budowlanym, budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość. Aby był uznany za jednorodzinny, dopuszcza się w nim wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.
Inaczej jest w przypadku budynku wielorodzinnego - to budynek mieszkalny zawierający 2 lub więcej mieszkań.

Zamieszkać we własnym domu - świetna rzecz.
Ale na jaki rodzaj domu się zdecydować. Jaki rodzaj zabudowy wybrać - wolnostojącą, bliźniaczą, czy szeregową.

Dlaczego szeregówki cieszą się takim zainteresowaniem. Dlaczego tak dużo rodzin decyduje się zamieszkać w w zabudowie szeregowej.
Dlaczego lubimy domy jednorodzinne wolnostojące, a co nas do nich zniechęca.

Polecane: