budynek mieszkalny jednorodzinny

Domy jednorodzinne wolnostojące

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Budynki mieszkalne jednorodzinne

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.

Dlaczego lubimy domy jednorodzinne wolnostojące

Tego rodzaju budownictwo mieszkaniowe pozwala na dużo większą swobodę w zagospodarowaniu i działki i domu. Daje swobodę przestrzeni i dużo większą intymność, niż w zabudowie szeregowej.
Umożliwia mieszkańcom całkowitą dowolność przede wszystkim w wykończeniu elewacji i dobieraniu pokrycia dachu.
Dużym plusem domów w zabudowie jednorodzinnej indywidualnej jest też możliwość posiadania własnego ogródka - można go ładnie zagospodarować, posadzić kwiaty czy warzywa, dzięki czemu stanie się ozdobą domu. Możliwość urządzenia własnego placu zabaw dla dzieci. W ogrodzie jest więcej przestrzeni do odpoczynku, a dzieci mogą swobodnie pobawić się na placu zabaw bądź popluskać w basenie.

Ale są też i wady tego sposobu zamieszkania.

Niedogodności zamieszkiwania w domu wolnostojącym

Wysokie koszty ogrzewania.
Większe koszty czasu spędzony na dbaniu o posesję, naprawianiu wszelkich usterek.
Jeżeli mieszkamy np. 20 km od miasta to musimy przygotować się na dużo pieniędzy wydanych na benzynę. Traci się też czas na dłuższy dojazd oraz podczas stania w korkach przy wjeździe do miasta.
domek jednorodzinny

domki jednorodzinne wolnostojące

budowa domu jednorodzinnego
Polecane: